Chytré formuláře

Jednoduché online formuláře pro žadatele o registraci pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí u České národní banky, které vám vygenerují vše potřebné automaticky, ihned a zdarma.

Jak to funguje?

Online formulář

Vyplníte jednoduchý online formulář.


Email s dokumenty

Obdržíte obratem email s vyplněnými dokumenty ve formátu pdf. 


Kompletace

Přidáte další požadované doklady jako vysvědčení, výpisy z rejstříků atd. a máte hotovo!


Jeden formulář, který umí vygenerovat všechno

  • žádost o registraci na Českou národní banku
  • čestná prohlášení
  • další přílohy
  • přehledný soupis povinných příloh pro příslušný typ registrace s detailním vysvětlením a vyznačením toho, co již bylo vygenerováno naší aplikací a které dokumenty musíte ještě doložit v originálu či ověřenou kopií (např. vysvědčení, potvrzení o trvalém pobytu, smlouvu o bankovním účtu apod.)

Pro více informací zvolte typ osoby žadatele

Chytré ... a ušité na míru

Chytré formuláře můžeme snadno a rychle připravit i pro jiné situace dle potřeby našich klientů a jejich obchodních sítí.