Právnické osoby

Formuláře pro registraci pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí u ČNB

Registrace u ČNB ve 4 krocích  

Vyplnění formuláře

Zvolte níže příslušný chytrý formulář v závislosti na činnosti, pro kterou se chcete registrovat.

Kontrola a kompletace

Vytiskněte a pečlivě zkontrolujte všechny přílohy. Proveďte případné nutné úpravy a přiložte další požadované dokumenty za všechny zainteresované osoby.

Úřední ověření

Všechny dokumenty musí být originály nebo ověřené kopie. Všechny podpisy musí být úředně ověřeny a také všechny cizojazyčné dokumenty musí mít přiloženy úřední překlady.

Odeslání na ČNB

Kompletní dokumentaci, tj. registraci a všechny požadované přílohy za všechny zainteresované osoby odešlete na adresu ČNB uvedenou na registraci.

Chytré ... a ušité na míru

Chytré formuláře můžeme snadno a rychle připravit i pro jiné situace dle potřeby našich klientů a jejich obchodních sítí. V případě zájmu o formulář na míru nás kontaktujte.