Jak postupovat?

  1. Klikněte na příslušný typ podnikatelské činnosti, o jejíž registraci ČNB žádáte. V případě souběhu více typů činností si přečtěte pozorně instrukce k registraci při souběhu více činností ("souběh činností").
  2. Budete přesměrováni do online formuláře.
  3. Vyplňte všechna pole formuláře povinná pro váš typ zprostředkovatele.
  4. Nejpozději do 15 minut od vyplnění formuláře vám na e-mailovou adresu, kterou uvedete ve formuláři, bude odeslán email s vyplněnou registrací ČNB, seznamem všech příloh, které se vás týkají, předvyplněnými čestnými prohlášeními a případně dalšími přílohami, které pro vás můžeme vygenerovat.
  5. Vše vytiskněte formou JEDNOSTRANNÉHO tisku.
  6. ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST A PLATNOST všech vygenerovaných příloh a případně doplňte či upravte vše, co by mohlo být třeba.
  7. Přiložte další vyžadované přílohy jako vysvědčení, potvrzení o trvalém pobytu či o bankovním účtu apod. (viz seznam příloh) a nezapomeňte, že se musí jednat o ORIGINÁLY nebo jejich ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPIE. Nezapomeňte doložit požadované doklady za všechny zainteresované osoby, zejména VŠECHNY členy statutárních orgánů, dozorčích orgánů a oprávněné osoby.
  8. V případě, že některý dokument je vystaven v cizím jazyce, přiložte také ÚŘEDNÍ PŘEKLAD do češtiny.
  9. Opatřete všechny dokumenty ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝMI PODPISY všech osob.
  10. Odešlete vše na adresu ČNB uvedenou na formuláři registrace.