en-Co je distribuce pojištění a zajištění? 

Nový zákon přinesl hned několik změn, které se týkají činností souvisejících se sjednáním, změnou či ukončením pojištění a tyto změny se odráží i v použité terminologii. 

Zákon zavádí některé nové pojmy, z nichž nejdůležitější je pojem distribuce pojištění a zajištění. Co si pod tím představit?

DISTRIBUCÍ pojištění se rozumí poskytování pojištění nebo zprostředkování pojištění. 

A) POSKYTOVÁNÍM pojištění je jednání POJISTITELE vlastním jménem, které spočívá v:

 • nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění,
 • předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,
 • provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, nebo
 • sjednání nebo změně pojištění. 
 • nebo zprostředkování pojištění

B) ZPROSTŘEDKOVÁNÍM pojištění je jednání JMÉNEM pojistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování pojištění, které spočívá v:

  • nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění,
  • předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,
  • provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění,
  • sjednání nebo změně pojištění, nebo
  • pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění.

  Oproti starému zákonu, který pracoval s pojmem zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví a vztahoval se tak výhradně na činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, se nový zákon vztahuje i na činnost pojišťoven při sjednání, změně či ukončení pojištění. 

  DISTRIBUCÍ zajištění se rozumí se rozumí poskytování zajištění nebo zprostředkování zajištění.

  A) POSKYTOVÁNÍM zajištění je jednání ZAJISTITELE vlastním jménem, které spočívá v:

  • nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně srovnávání zajištění,
  • předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění,
  • provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění,nebo
  • sjednání nebo změně zajištění.

  B) ZPROSTŘEDKOVÁNÍM zajištění je jednání jménem zajistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování zajištění, které spočívá v:

  • nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně srovnávání zajištění,
  • předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění,
  • provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění,
  • sjednání nebo změně zajištění, nebo
  • pomoci při správě zajištění a při uplatňování práv ze zajištění.

  Starý zákon zahrnoval zprostředkování zajištění pod zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, tuto činnost mohl vykonávat pouze pojišťovací makléř. Nový zákon se nově vztahuje i na činnost zajišťoven při sjednání, změně či ukončení zajištění.