en-Kdo je pojišťovací zprostředkovatel

Podle zákona je pojišťovacím zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává pojištění nebo zajištění. 

Dalo by se to formulovat i takto: 

podnikatel, který zprostředkovává pojištění nebo zajištění = pojišťovací zprostředkovatel

Pro zjištění, kdo je to podnikatel, je nutné jít do občanského zákoníku, který v § 420 uvádí, koho považuje za podnikatele: "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele." 

Tuto definici dále doplňuje § 421 odst. 1 dále "Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku." Takže kdo je zapsán v obchodním rejstříku, považuje se za podnikatele vždy. 

Jaké z toho plynou závěry? 

Z výše uvedených definic se dají vyvodit různé závěry pro fyzické osoby a pro obchodní společnosti (právnické osoby):

  • pokud zprostředkovává pojištění nebo zajištění obchodní společnost (právnická osoba) zapsaná do obchodního rejstříku, tato osoba se považuje vždy za pojišťovacího zprostředkovatele, protože podle § 421 občanského zákoníku se taková osoba považuje vždy za podnikatele. Taková společnost se považuje za pojišťovacího zprostředkovatele i tehdy, pokud například zprostředkovává pojištění zdarma jako benefit svým klientům a dosažení zisku z této činnosti není její hlavní záměr.
  • pokud zprostředkovává pojištění nebo zajištění fyzická osoba, která není zapsaná do obchodního rejstříku, tato osoba považuje za pojišťovacího zprostředkovatele pouze, pokud jsou splněny podmínky, kdy se tato osoba považuje za podnikatele (tj. pokud činnost zprostředkování pojištění vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.