Co je distribuce pojištění 

Nový zákon přinesl hned několik změn, které se týkají činností souvisejících se sjednáním, změnou či ukončením pojištění a tyto změny se odráží i v použité terminologii.

Zákon zavádí některé nové pojmy, z nichž jeden z nejdůležitějších je pojem distribuce pojištění.

Co se rozumí distribucí pojištění

Distribucí pojištění se rozumí dvě činnosti, které se liší tím, kdo a čím jménem je vykonává:

 1. poskytování pojištění je činnost, kterou vykonává pojistitel vlastním jménem (tj. týká se jeho vlastních produktů)
 2. zprostředkování pojištění je jednání jménem pojistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování pojištění (tj. týká se produktů jiných pojišťoven, pro které je pojištění sjednáváno).

Pojďme se na to podívat blíže, jak zákon obě činnosti definuje:

Poskytování pojištění 

je jednání pojistitele vlastním jménem, které spočívá v:

 • nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění,
 • předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,
 • provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, nebo
 • sjednání nebo změně pojištění.

Zprostředkování pojištění 

je jednání jménem pojistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování pojištění, které spočívá v:

 • nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění,
 • předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,
 • provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění,
 • sjednání nebo změně pojištění, nebo
 • pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění.

Oproti starému zákonu, který pracoval s pojmem zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví a vztahoval se výhradně na činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, nový zákon se vztahuje i na činnost pojišťoven při distribuci pojištění.