Tipaři - na co si dát pozor


Jak jsme psali v úvodním článku o tipařích, činnost tipaře nespadá pod regulaci zákona a může tak budit zdání, že je velmi volná. 

Je však třeba upozornit na pár oblastí, které mohou být potenciálně rizikové jak pro tipaře, tak pro pojišťovnu nebo pojišťovacího zprostředkovatele, kterým tipař "dohazuje" zákazníky.

Jaké oblasti to jsou: 

  • činnost tipaře musí splňovat podmínky uvedené v § 3 odst. 1, o kterých blíže píšeme v článku "Na jaké činnosti se zákon nevztahuje" v části "Činnosti, které nemají za cíl a nevedou ke sjednání nebo změně pojištění nebo zajištění nebo plnění z nich"
  • součástí aktivity tipaře nesmí býtodborná činnost spočívající v analýze pojistných potřeb, ve vysvětlování pojistných podmínek apod. - v takovém případě se již jedná o zprostředkování pojištění dle zákona
  • pokud tipař předává kontakt na zákazníka pojišťovně nebo pojišťovacímu zprostředkovateli, dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka podle GDPR, na které tipař nemá zákonné zmocnění (tj. nejedná se o zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy), je třeba myslet na to, že tipař by k předání osobních údajů měl mít souhlas
  • pokud tipař za svoji činnost tipaři dostává odměnu, což je běžné, je třeba vzít v potaz daňové důsledky, neboť odměnu tipaře nelze dle našeho názoru považovat za provizi ve smyslu daňových předpisů.