Na jaké činnosti se zákon nevztahuje - 2. díl

Mezi druhou skupinu činností, na které se zákon nevztahuje, patří:

2. Ostatní činnosti vyloučené z působnosti zákona

Mezi tyto ostatní činnosti bychom zařadili:

  • poskytování informací a doporučení v rámci činnosti osoby oprávněné k výkonu advokacie podle zákona upravujícího výkon advokacie nebo notáře podle zákona upravujícího činnosti notářů,
  • distribuci pojištění, je-li pojistitelem osoba, která svou činnost nevykonává jako podnikatel, nebo osoba, jejíž činnost je vyloučena z působnosti zákona o pojišťovnictví,
  • likvidaci pojistných událostí.

Pokračovat na sankce.