Na jaké činnosti se zákon nevztahuje - 1. díl

Činnosti, na které se zákon nevztahuje, jsou uvedeny v § 3. Obecně je možné tyto činnosti rozdělit je do dvou základních skupin:

  1. činnosti, které nemají za cíl a nevedou ke sjednání nebo změně pojištění nebo zajištění nebo plnění z nich,
  2. ostatní činnosti vyloučené z působnosti zákona. 

1. Činnosti, které nemají za cíl a nevedou ke sjednání nebo změně pojištění nebo zajištění nebo plnění z nich

Mezi tyto činnosti bychom zařadili:

  • pouhé poskytování obecných informací o pojištění nebo zajištění, nebo obdobných informací o pojišťovnách, zajišťovnách nebo pojišťovacích zprostředkovatelích za předpokladu, že účelem takové činnosti není napomáhat sjednání nebo změně pojištění nebo zajištění nebo plnění z nich,
  • srovnávání pojištění, neumožňuje-li sjednání nebo změnu pojištění.

Základním měřítkem pro posuzování toho, zda poskytované činnosti spadají pod režim zákona nebo ne, bude, zda osoba, která poskytuje nějaké informace či služby nevyvíjí další činnost směřující ke sjednání pojištění nebo zajištění nebo plnění z nich a zda účelem poskytování těchto informací a služeb není napomáhat sjednání pojištění nebo zajištění nebo plněním z nich.

Pokračovat dále na článek o doporučeních ohledně pojištění poskytovaných zákazníkům.

nebo

přejít na Ostatní činnosti vyloučené z působnosti zákona

nebo

přejít rovnou na sankce.