Není doporučení jako doporučení

U činností vyloučených z režimu zákona, konkrétně činností, které nemají za cíl a nevedou ke sjednání nebo změně pojištění nebo zajištění nebo plnění z nich, budou zřejmě velké téma doporučení týkající se pojištění. 

Bude třeba pečlivě rozlišovat mezi:

  • doporučením, které je komunikováno konkrétnímu zákazníkovi ve vztahu k jeho možným pojistným potřebám: např. "myslím, že pro Vaši cestu by Vám nejlépe vyhovovalo cestovní pojištění od pojišťovny ABC, mají pojistný program Excelent, který má neomezený limit pojistného plnění a řadu různých připojištění, která by se Vám mohla hodit" -> takové doporučení už bychom považovali za přípravné práce směřující ke sjednání pojištění, tedy za zákonem regulovanou činnost zprostředkování pojištění.
  • obecné doporučení necílené na konkrétního zákazníka: např. někdo provozuje blog o cestování, na kterém uvede "pokud cestujete do zahraničí, je dobré si sjednat cestovní pojištění a pokud cestujte letadlem, nezapomeňte na pojištění zpoždění nebo zrušení letu"-> takové obecné doporučení je dle našeho názoru činností mimo režim zákona.

Kde je hranice mezi regulovaným a neregulovaným doporučením?

Pokud si nebudete jistí, zda vaše doporučení už může být považováno za zprostředkování pojištění nebo za činnost, která je mimo režim zákona, zkuste si zodpovědět následující otázky:

  • děláte tuto činnost (tj. doporučování a poskytování informací o pojištění) soustavně, jako vaše podnikání?
  • dostáváte od pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele odměnu za klienty, kterým pojištění doporučíte - tj. děláte tuto činnost za účelem dosažení zisku?
  • zjišťujete potřeby konkrétního klienta - např. u cestování kam jede, na jak dlouho, co tam bude dělat?
  • je vaše doporučení cílené na konkrétního klienta, kterému např. pošlete informace do emailu, sdělíte mu je po telefonu nebo jiným podobným způsobem?

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli ano, tak zpozorněte a raději si nechte prověřit Vaši činnost podrobněji, abyste se nedostali do potíží. 

Přejít na Ostatní činnosti vyloučené z režimu zákona

nebo 

přejít rovnou na sankce