Skupinové pojištění - 1. díl

Zákon o distribuci pojištění nově upravuje režim tzv. skupinového pojištění, na trhu též nazývaného flotilové pojištění.

Samotná IDD se o skupinovém pojištění téměř nezmiňuje, český zákonodárce tak využil možnosti doplnit do zákona témata, která IDD neřeší nebo je řeší pouze okrajově, ale které dlouhodobě trápí český pojistný trh zejména co se týče ochrany koncového zákazníka. 

Co je to skupinové pojištění

Princip skupinového pojištění znamená, že pojistník uzavře s pojišťovnou skupinovou pojistnou smlouvu (nazývanou též rámcová pojistná smlouva), ke které jednotliví pojištění dále pouze přistupují, a to na základě aktivní činnosti pojistníka, který jednotlivé pojištěné "přihazuje" do skupinového pojištění a data o pojištěných následně zasílá pojišťovně. 

Protože pojištěný neuzavírá pojistnou smlouvu, ale pouze přistupuje k pojistné smlouvě uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, za staré právní úpravy nebylo zcela jasné, jaké všechny povinnosti musí pojišťovna a pojistník ve vztahu k pojištěnému plnit. Velmi často tak pojištěný nejen před sjednáním, ale i po sjednání pojištění nedostal žádné informace o sjednaném pojištění.

Cílem úpravy skupinového pojištění v novém zákoně tak byla zejména snaha zvýšit ochranu koncového zákazníka, který by měl dostat stejné informace a péči bez ohledu na to, že si sjednává pojištění v režimu skupinového pojištění. 

Pokračovat na další díl - Kdy je a kdy není možné skupinové pojištění sjednávat?