Skupinové pojištění - 4. díl

Dnešní díl je věnován tématu...

...jaké povinnosti musí pojistník splnit

Zákon ukládá pojistníkovi řadu povinností, které jsme rozdělili do následujících skupin:

  1. povinnost mít odborné znalosti a dovednosti
  2. povinnosti týkající se pravidel jednání se zákazníkem
  3. povinnosti týkající se produktového řízení
  4. informační povinnosti vůči zájemci o pojištění a pojištěnému

Stručně se podíváme na první z povinností: 

1. Povinnost mít odborné znalosti a dovednosti

Tuto povinnost zavádí § 55 odst. 2 s tím, že pojišťovna zajistí, aby pojistník a jeho pracovník měli odborné znalosti a dovednosti, které jsou přiměřené obsahu činnosti, kterou skutečně vykonávají.

Pro pojistníka sice není výslovně stanovena povinnost složit odbornou zkoušku, nějaké odborné znalosti a dovednosti ale bude muset mít. Dá se předpokládat, že příslušné vzdělávání bude pojistníkovi poskytovat pojišťovna, která splnění povinnosti musí zajistit a v případě, kdy nezajistí, může od ČNB dostat pokutu až do výše 10 milionů Kč. 

Pokračovat na další díl - Povinnosti týkající se pravidel jednání se zákazníkem