Skupinové pojištění - 6. díl

Povinnosti týkající se produktového řízení

Kromě jiných, zcela nových povinností, dopadají na skupinové pojištění přiměřeně i pravidla týkající se produktového řízení dle § 53. .

Pokud se pojistník podílí na tvorbě pojistného produktu určeného k distribuci zákazníkům, pak by měl pojistník společně s pojišťovnou:

  • zavést, udržovat a uplatňovat postupy pro schvalování produktu s dostatečným předstihem před tím, než je pojistný produkt zákazníkům distribuován nebo než má dojít k jeho významné změně,
  • průběžně přezkoumávat a pravidelně hodnotit pojistný produkt, který distribuují a zjednávat bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu zjištěných nedostatků.
  • při těchto činnostech musí pojišťovna a pojistník přiměřeně zohlednit povahu pojistného produktu, určit pro pojistný produkt cílový trh a vyhodnotit s ním související rizika a zajistit, aby cílovému trhu odpovídala zamýšlená prodejní strategie.

Bez ohledu na to, zda se pojistník podílí nebo nepodílína tvorbě pojistného produktu, by měl zavést, udržovat a uplatňovat vhodné postupy k získávání informací o pojistném produktu od pojišťovny, např. ve formě interní směrnice či jiného vnitřního předpisu

Pokračovat na další díl - Informační povinnosti vůči zájemci o pojištění a pojištěnému