Skupinové pojištění - 7. díl

Informační povinnosti vůči zájemci o pojištění a pojištěnému

Oproti staré právní úpravě, která nebyla příliš jasná, co se týče plnění informačních povinností vůči zájemcům o pojištění či pojištěným, zákon nyní zcela jasně definuje, jaké informace a kdy musí zákazník obdržet.

Informační oznamovací povinnosti musí být plněny jak vůči zájemci o pojištění, tj. osobě, která si pojištění ještě nesjednala, tak vůči pojištěnému, tj. osobě, která si pojištění již sjednala.

V běžném režimu plní tyto povinnosti pojišťovna, jelikož ta ale v režimu skupinového pojištění není se zákazníkem v přímém kontaktu, ukládá zákon plnění informačních povinností pojistníkovi. 

Zákon rozděluje poskytované informace do dvou hlavních skupin:

  1. Informace, které je nutné poskytnout PŘED SJEDNÁNÍM POJIŠTĚNÍ, tzv. předsmluvní informace
  2. Informace, které je nutné poskytnout BĚHEM TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ