Tipaři

Tipař je člověk, který může obecně zjišťovat možný zájem zákazníka o případné sjednání pojištění, případně o změnu již sjednaného pojištění, kontakt na zákazníka ("tj. tip") pak tipař následně předá pojišťovně nebo pojišťovacímu zprostředkovateli.

Tipaři jsou běžnou součástí pojistného trhu a stejně jako za staré právní úpravy, i dle nového zákona je činnost tipaře vyloučená z působnosti zákona a nepovažuje se za zprostředkování pojištění.

Ačkoli to vypadá, že činnost tipaře nespadá pod regulaci zákona a zdá se být velmi volná, je třeba upozornit na pár oblastí, které mohou být potenciálně rizikové jak pro tipaře, tak pro pojišťovnu nebo pojišťovacího zprostředkovatele, kterým tipař "dohazuje" zákazníky. 

O těchto oblastech se dozvíte v dalším článku.