Vnitřní předpisy -  co vše musí agent a makléř mít

Mezi povinnosti, které nový zákon ukládá samostatným zprostředkovatelům - tedy agentům a makléřům - patří i povinnost mít různé vnitřní směrnice a postupy. Těch jsme napočítali celkem 11.

Připravili jsme jednoduchý přehled všech směrnic a postupů a odkaz na ustanovení zákona, které povinnost zavádí:

Kontrola vnitřních předpisů patří mezi časté oblasti při kontrole České národní banky, Pokud samostatný zprostředkovatel nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje organizační uspořádání, řádné administrativní postupy, systém sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů, kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací nebo evidenci zprostředkovaných pojistných smluv, může mu ČNB udělit pokutu až do výše 10 milionů Kč

Nechcete trávit svůj čas psaním směrnic a postupů? 

V našem e-shopu si můžete zakoupit některý z balíčků pro pojišťovací agenty a všechny směrnice od nás obdržíte vypracované.