Souběh činností

Pokud žádáte o registraci více činností současně, postupujte následovně:

 1. Z vámi požadovaných činností zvolte v na našich stránkách tu činnost, která má nejvyšší pořadové číslo.
 2. Budete přesměrováni do online formuláře.
 3. Vyplňte všechna povinná pole pro všechny typy vámi požadovaných činností a v části Předmět podnikání zaškrtněte VŠECHNY požadované činnosti.
 4. Nejpozději do 15 minut od vyplnění formuláře vám na e-mailovou adresu, kterou uvedete ve formuláři, bude odeslán email s vyplněnou registrací ČNB, seznamem příloh, které se týkají ale pouze činnosti s nejvyšším pořadovým číslem, předvyplněnými čestnými prohlášeními a případně dalšími přílohami, které pro vás můžeme vygenerovat.
 5. Vše vytiskněte formou JEDNOSTRANNÉHO tisku.
 6. ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST A PLATNOST všech vygenerovaných příloh a případně doplňte či upravte vše, co by mohlo být třeba.
 7. Na našich stránkách v sekci Ke stažení si stáhněte seznamy příloh i pro ostatní činnosti (s nižšími pořadovými čísly) a přiložte další přílohy. Šablony čestných prohlášení můžete nalézt také na našich stránkách v sekci Ke stažení.
 8. Přiložte další vyžadované přílohy jako vysvědčení, potvrzení o trvalém pobytu či o bankovním účtu apod. (viz seznam příloh) a nezapomeňte, že se musí jednat o ORIGINÁLY nebo jejich ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPIE.
 9. V případě, že některý dokument je vystaven v cizím jazyce, přiložte také ÚŘEDNÍ PŘEKLAD do češtiny.
 10. Opatřete všechny dokumenty ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM.
 11. Odešlete vše na adresu ČNB uvedenou na formuláři registrace.